English    

شرکت سرآور منطقه آزاد انزلی با مسئولیت محدود  در سال 1393 کار خود رادر حوزه صادرات و واردات ، حمل و نقل ،خدمات بازرگانی و سرمایه گذاری آغاز نمود.

از جمله فعالیت های این شرکت می توان به  صادرات و توزیع چای اشاره نمود.

از دیگر فعالیت های این شرکت می توان به ساخت طلا و جواهر و واردات آن اشاره نمود. شرکت راد گوهر پارسی از شرکت های وابسته به این شرکت است.

این شرکت در راستای برگزاری کنفرانس های علمی و بین المللی نیز پویا بوده است و کلیه امور گردشگری ، تفریحی و اخذ ویزا  را نیز عهده دار بوده است.ازجمله حامیان این شرکت در این زمینه شرکت توسعه کارآفرینان دانشگاهی (icoac) را می توان نام برد.

این شرکت با بیش از 100 پرسنل در سراسر دنیا کلیه مشکلات و سوالات شما درامور مالی ، تجاری ، بازرگانی ، تفریحی و... را  پاسخگو خواهد بود.

 

معرفی موسسین شرکت :

 

جناب آقای علیرضا راد

سمت: رئیس هیئت مدیره و مشاور ارشد امور بازرگانی و تجاری

 

جناب آقای علی آصفی

سمت : میر عامل و مشاور ارشد امور مالی

 

جناب آقای هانی رستگاران

سمت : مشاور ارشد امور گردشگری

 

 

شرکت سرآور منطقه آزاد انزلی